: Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu.

v WebCtrlLib.CategoryGridMORPHYRICHARDS.CreateExtendedFilter() v WebCtrlLib.CategoryGridMORPHYRICHARDS.bnFavorites_Click(Object sender, EventArgs e) v WebCtrlLib.CategoryGridMORPHYRICHARDS.OnInit(EventArgs e) v System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) v System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) v System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index) v System.Web.UI.ControlCollection.Add(Control child) v WebCtrlLib.TemplateCtrl.OnInit(EventArgs e)